Dr. Farkas Gábor ügyvéd irodája

1078 Budapest, Murányi u. 48.
Telefon: 20-9884272
Fax: 1-4562735

office@farkaslegal.com

A banki kamatok egyoldalú módosításának korlátozása

2011.02.08 22:00

 

A Kormány 275/2010. (XII. 15.) Korm. rendelete rendelkezett a szerződésekben előírt kamat egyoldalú módosításának feltételeiről (MK 190. szám). Eszerint e lakáscélú hitel- és kölcsönszerződés vagy pénzügyi lízingszerződés kamatát az ügyfél számára kedvezőtlenül kizárólag a kamat mértékére ténylegesen hatást gyakorló tényzők megváltoztatása esetén lehet módosítani. Ezek: jegybanki alapkamat emelkedése, a bankközi pénzpiaci kamatlábak emelkedése, a hitelező lekötött ügyfélbetétei kamatának emelkedése, a refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír kamatának emelkedése, a pénzügyi intézmény hitelezési vagy lízingtevékenysége refinanszírozásául szolgáló hitel-, kölcsönszerződések költségének bizonyítható növekedése. A kamat mértékének százalékban kifejezett növekedésének egy képlet szab határt.

(Forrás: Budapesti Ügyvédi Kamara)