Dr. Farkas Gábor ügyvéd irodája

1078 Budapest, Murányi u. 48.
Telefon: 20-9884272
Fax: 1-4562735

office@farkaslegal.com

Elindul a Hitelbiztosítéki Nyilvántartás

2014.03.14 10:06

A 2014. évi 38. számú Magyar Közlönyben megjelent a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014 (III.13.) KIM rendelet. A rendelet 2014.03.15. napján lép hatályba, és a zálogjog, a faktoring, a tulajdonjog fenntartás és a lízing bejegyzésére szolgáló nyilvántartás részletes szabályait állapítja meg. A nyilvántartásba a jogosultak (zálogjogosult, lízingbeadó, stb.) és a kötelezettek (zálogkötelezett, lízingbevevő) is kötelesek felhasználóként regisztrálni magukat. A rendszert a MOKK fogja üzemeltetni, de a nyilatkozatokat a felek maguk tehetik meg a rendszerben.

A rendelet átmeneti rendelkezései különböző fázisokat állapítanak meg a hitelbiztosítéki nyilvántartás működésének beindítására:

2014.03.17-2014.03.23 - ebben az időszakban kizárólag a jogosultak és kötelezettek (illetve állandó képviselőik) regisztrációja történhet meg; ha az érintettek rendelkeznek elektronikus aláírással, akkor egy internetes felületen elvégezhető a regisztráció, ezt követően pedig azonossági nyilatkozatot kell tenni személyesen egy közjegyző előtt

2014.03.24-2014.04.16 - ebben az időszakban már lehet bejegyzést is tenni a nyilvántartásba, azonban a kitöltött űrlapokat még nem lehet elektronikusan beadni, hanem személyesen kell egy közjegyzőnél bemutatni, aki elvégzi a nyilatkozat regisztrálását a rendszerben

2014.04.16-2014.12.01 - ebben az időszakban várhatóan már üzemelni fog a bejegyzésekre szolgáló elektronikus felület, azonban több zálogtárgyra és lízingtárgyra még nem lehet egyszerre nyilatkozni (azaz eszközönként külön kell elvégezni a regisztrációt)

2014.12.01- teljes körűen, minden funkcióval beindul a hitelbiztosítéki nyilvántartás, egy nyilatkozatban akár több eszközre is lehet lízinget, zálogjogot bejegyezni.

 

Amennyiben kérdésük, vagy észrevételük merül fel, irodám szívesen áll rendelkezésükre.