Dr. Farkas Gábor ügyvéd irodája

1078 Budapest, Murányi u. 48.
Telefon: 20-9884272
Fax: 1-4562735

office@farkaslegal.com

Növekedhet az ügyvédek szerepe az okiratok készítésében

2011.10.10 19:04

 

A Ket. módosítása a hatósági ellenőrzésre, a végrehajtási eljárásra és az eljárási költségekre vonatkozó szabályokat fogja érinteni, valamint megteremti az anyagi jogi bírságolási rendszer általános eljárási keretszabályait. A Ket.-be építették be az elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályokat is. Az eredeti papír alapú, vagy elektronikus közokiratéval azonos bizonyító ereje lesz annak a közokiratról készített elektronikus okiratnak, amelyet a közokirat kiállítására jogosult szerv ügykörén belül, a megszabott alakban készített el és amelyen minősített elektronikus aláírást, vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást és - ha jogszabály így rendelkezik - időbélyegzőt helyezett el. Ez a szabály úttörő jelentőségű és amennyiben hasonló elv fog érvényesülni a magánokiratok esetében is, forradalmasíthatja az ügyvédi okiratszerkesztést és nélkülözhetetlenné teszi az ügyvédeket, mint elektronikus aláírással rendelkező jogi szolgáltatókat, azaz az ügyvéd szerepe az elektronikus ügyintézésben és okiratszerkesztésben növekedhet.

Forrás: Budapesti Ügyvédi Kamara (www.bpbar.hu)