Dr. Farkas Gábor ügyvéd irodája

1078 Budapest, Murányi u. 48.
Telefon: 20-9884272
Fax: 1-4562735

office@farkaslegal.com

Sárga csekk adó: 2013 január 1-től

2012.08.23 18:04

 

Alanyai a Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzintézetek és az MNB. Az ügyfelek minden hónapban a számlakivonaton részletes tájékoztatást kapnak a számlájukon végrehajtott műveletek után megállapított illeték mértékéről, amely illeték azonban a törvény értelmében természetesen nem őket, hanem a pénzforgalmi szolgáltatót terheli. A pénzforgalmi szolgáltató az illetéket a teljesítés napját követő hó 20. napjáig lesz köteles megállapítani, bevallani és megfizetni.

Illetékköteles lesz pl. az átutalás, beszedés, készpénz ki- és befizetés és készpénzátutalás mellett a jegybanki műveletek közül a legfeljebb kéthetes jegybanki értékpapír kibocsátás és az egynapos, legfeljebb kéthetes lejáratú jegybanki betét lekötésére irányuló tranzakció is. Az illetékfizetési kötelezettséget nem befolyásolja a teljesítés fedezete, tehát az, hogy a szolgáltató a tranzakciót a fizető fél fizetési számlájának egyenlege, vagy  hitelkerete terhére teljesíti.

Nem kell majd illetéket fizetni a bankon belüli, saját számlák közötti technikai átvezetések megtakarítási számlára történő átvezetése után, illetékmentes a csoportfinanszírozással (cash pool) és az értékpapírszámlával kapcsolatosan végrehajtott fizetési művelet, igaz, csak bizonyos feltételekkel. Mentes a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak ellátási és a családtámogatás lebonyolítási számlái terhére megvalósított, illetve a jóvá nem hagyott, vagy jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési művelet is (ideértve az eredeti állapot helyreállítását célzó intézkedéseket is).

Az illetékfizetési kötelezettség az adott fizetési művelet teljesítésének napján keletkezik, a fizetésre kötelezett pedig általánosságban a pénzügyi tranzakciót indító fél pénzforgalmi szolgáltatója (így például átutalás esetén a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója).

Az illeték alapja a tranzakció összege (külföldi pénznemre szóló pénzügyi műveletek esetén a tranzakció napján érvényes hivatalos MNB árfolyamon kell forintban kifejezni). Mértéke legtöbb esetben a tranzakció összegének 0,1 százaléka, de tranzakciónként legfeljebb 6.000 forint, amely limit nem vonatkozik azon műveletekre, ahol az illetékfizetésre az MNB, a kincstár, vagy a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény, azaz a Magyar Posta Zrt. kötelezett. Kivétel az egynapos lejáratú jegybanki betét elhelyezésére irányuló lekötési tranzakció, ahol az illeték mértéke 0,01 százalék.