Dr. Farkas Gábor ügyvéd irodája

1078 Budapest, Murányi u. 48.
Telefon: 20-9884272
Fax: 1-4562735

office@farkaslegal.com

Társasházi törvény: szigorodás a nem fizető tulajdonostársakkal szemben

2011.01.29 11:02

 

Karácsony előtt módosult a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény. Főbb változások: A módosítás tucatnyi, a társasház számviteli, szervezeti rendjét és az ellenőrzést érintp módosítást hozott. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek használata módjának megváltoztatásához nem szükséges a társasház hozzájáruló nyilatkozata. Ugyanakkor a társasház a lakóépület rendeltetésének megfelelően megtilthatja a nem lakás céljára szolgáló helyiség használatát és hasznosítását, vagy meghatározhatja használatának és hasznosításának szabályait, ha az ilyen helyiségben a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá tartozó, illetőleg szexuális vagy erotikus szolgáltatásra irányuló tevékenységet kívánnak folytatni, valamint, ha szexuális terméket és segédeszközt kívánnak árusítani vagy forgalmazni. A közgyűlés a lakhatás nyugalma - így különösen a zaj- és rezgésvédelem, illetőleg a lakókörnyezetet veszélyeztető más tevékenység megelőzése érdekében - az erre vonatkozó külön jogszabályok előírásainak figyelembevételével kikötött feltételt tartalmazó hozzájáruló, vagy tiltó határozatot is hozhat, amelynek azonban tartalmaznia kell a lakhatás nyugalmát tartalmazó magatartások részletezését és indokolását.

A korábbi hat hónapnak megfelelő hátralék helyett már a három hónapnak megfelelő hátralék esetén lehetővé teszi az adós ingatlan-tulajdonára történő jelzálogjog bejegyzést és ennek ismétlését.

A közgyűlés összehívására vonatkozó 15 és 8 napos határidők - közös képviselők és számvizsgáló bizottságok kifejezett kérésére - 30 és 15 napra módosulnak.

A közös képviselő, illetve az intézőbizottság elnöke a nem fizető tulajdonostársakkal kapcsolatosan hatékonyabban és gyorsabban léphetnek fel bizonyos szolgáltatási díjhátralékok esetében is. A törvény kiegészíti az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényt (Inytv.) egy új 34/A. §-sal annak érdekében, hogy a jelzálogjog bejegyzése iránti kérelem - ha a benyújtott okirat nem tartalmazza a személyi azonosítót - hivatalból pótolható és ez által a kérelem teljesíthető. Ezt a rendelkezést a törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.