Dr. Farkas Gábor ügyvéd irodája

1078 Budapest, Murányi u. 48.
Telefon: 20-9884272
Fax: 1-4562735

office@farkaslegal.com

Természetesen marad az ügyvédi ellenjegyzés

2011.09.12 12:41

Ismeretlenek aláírásgyűjtő ívet nyújtottak be az OVB-hez a követező kérdéssel: Egyetért-e Ön azzal, hogy az ingatlan adásvételi szerződések ügyvéd, közjegyző vagy jogtanácsos közreműködése nélkül is alkalmasak legyenek az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre? A kérdés megfogalmazója csak azt mulasztotta el kifejteni, hogy ha nem az ellenjegyzéssel (és az ahhoz fűződő rengeteg garanciális elemmel, mint pl. pénzmosási azonosítás) kívánná az ingatlanok biztonságát garantálni, akkor mivel. Ennek megfelelően a 70/2011. (VIII. 31.) AB határozatban az Alkotmánybíróság a felvetést elutasította. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a kérdés alapján tartott eredményes népszavazás következtében előálló helyzet csökkentené az alkotmányos védelmi szintet, és végső soron az Alkotmány burkolt módosítását eredményezné. Mindezek alapján tehát továbbra is megnyugodhatnak az ingatlan-piac szereplői, hiszen megmarad a jelenlegi biztonsági szintet garantáló ügyvédi ellenjegyzési rendszer.