Dr. Farkas Gábor ügyvéd irodája

1078 Budapest, Murányi u. 48.
Telefon: 20-9884272
Fax: 1-4562735

office@farkaslegal.com

Új pénzmosási szabályok

2013.07.19 17:47

Pmt. hatálya alá tartozó ügyfeleinket is érinti a július 1. napjától hatályba lépett új törvény (2007. évi CXXXVI. törvény, módosította: 2013. évi LII. törvény).

Új a tényleges tulajdonos, változik az ügyfél fogalma, bővül az ügyvéd informálódási lehetősége, változnak a bejelentéssel kapcsolatos szabályok. Ez érdekes, mert eddig csak a gyanút kellett a hatóság tudomására hozni, most már az azt alátámasztó dokumentumot is be kell csatolni, illetve a pénzmosásra utaló tény, adat, körülmény felmerülését akkor is vizsgálni kell, ha az ügyleti megbízás végül nem teljesül (például nem tudtuk elvégezni az ügyfél átvilágítását). A pénzügyi információs egységként működő hatóság jogköre jelentősen bővült: jogosult a szolgáltató által kezelt adatot megismerni bank, üzleti, adó, vámtitkot megismerni (az ügyvédi titok marad tabu) és más, hatósági kapuk is kinyílnak számukra. A felügyeleti bírság kiszabható legmagasabb összege a 100-szorosára nő. Ez különösen a pénzügyi szektort érinti majd érzékenyen.

Forrás: BÜK