Dr. Farkas Gábor ügyvéd irodája

1078 Budapest, Murányi u. 48.
Telefon: 20-9884272
Fax: 1-4562735

office@farkaslegal.com

Vissza a régi határidőszámításhoz! Vigyázat - változik a határidő-számítás módja!

2011.01.29 11:08

 

A 2010. évi CLII. törvény (MK 192. sz.) a közigazgatási hatósági eljárásokban - a hatálybalépést követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban - a munkapos számítás helyett visszatér a naptári napban való határidő-számításra. Az egyes eljárási határidők három munkanapról öt napra, öt munkanapról nyolc napra, nyolc munkanapról tíz napra, tíz munkanapról tizenöt napra, tizenöt munkanapról húsz napra, huszonkét munkanapról harminc napra, harmincöt munkanapról pedig ötven napra módosulnak. A törvényjavaslatban a fentiektől eltérő mértékű (például kettő vagy harminc munkanapos) eljárási határidőket is értelemszerűen módosították, illetve a jogalkalmazás megkönnyítése érdekében - tekintettel arra, hogy ez a megoldás mind a hatóságoknak, mind az ügyfeleknek kényelmesebb - a hatvan napos határidők helyett például két hónap, a kilencven napos határid ők helyett pedig három hónapot állapítottak meg. A törvény a tíz napos és annál hosszabb határidők esetén a határidőket - lehetőség szerint - öttel osztható módon állapította meg.

Nem minden esetben tér azonban vissza a szabályozás a naptári napokban való határidő-számításra! A privilegizált eljárások (például az adóigazgatási eljárás) esetében sem, mivel ebben a körben több esetben a Ket.-től szinte teljes mértékben eltérő rezsim jött létre, ennek megbontására pedig nem feltétlenül van kiemelkedő szükség. Az eljárási határidők mértékét és számításának módját emellett gyakran a közösségi joganyag is determinálja, amely szintén a Ket. szabályaitól való eltérést eredményezhet. Így néhány törvényben a közösségi jog előírása miatt marad meg a munkanapban számított határidő.

(Forrás: Budapesti Ügyvédi Kamara)